Nākotne pieder tiem, kas tajā investē šodien

PAR MUMS

AJP Capital ‒ kompetents un uzticams partneris, kas savieno investorus ar aprites ekonomiku, nodrošinot daudzveidīgu investīciju projektu piedāvājumu.

AJP Capital ir Finanšu kapitāla un tirgus komisijā (FKTK) reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP), kas dibināts 2021. gadā.

Mums ir svarīgi, ka ar savu darbību veicinām pāreju uz ilgtspējīgāku pasauli un kopā ar klientiem piedalāmies līdzsvarotā planētas kapitāla pārvaldībā.

Uzzināt vairāk
PORTFELIS

Pārvaldītie fondi iegulda dažāda riska un mēroga aprites ekonomikas projektos. Projekti atbilst vides ziņā ilgtspējīgu ieguldījumu kritērijiem un atbild Eiropas parlamenta un Padomes Taksonomijas regulai Nr. 2020/852.

Fondu līdzekļi tiek ieguldīti privātā kapitālā vai mezonīna kapitāla un parāda instrumentos, ko izlaiduši uzņēmumi, kuru kapitāls pilnībā vai daļēji pieder attiecīgajam fondam.

Atsevišķos gadījumos fonda līdzekļi var tikt ieguldīti nesaistītu uzņēmumu, kuru darbība atbilst fonda ieguldījumu objektu kritērijiem, augsta ienesīguma parāda instrumentos.

Visas investīcijas sekmē vismaz viena no vides aizsardzības mērķiem sasniegšanu un nekaitē nevienam no atlikušajiem:

  1. Mazināt klimata pārmaiņas riskus
  2. Pielāgoties klimata pārmaiņām
  3. Ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana
  4. Pielāgoties klimata pārmaiņām
  5. Izmešu un piesārņojumu samazināšana un kontrole
  6. Biodaudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana

KOMANDA

Ticam, ka pasaule pieder tiem, kas dara.

Mūsu komanda nāk no dažādiem tirgus un institucionālajiem sektoriem,
apvienojot zināšanas, kas sniedz augstu pievienoto vērtību mūsu klientiem.

Uzzināt vairāk

AKTUALITĀTES

Investējot 4,6 miljonus eiro, Brocēnos izveidota lielākā saules elektrostacija Kurzemē

20.09.2023

Uzzināt vairak

Brocēnos atklāta lielākā saules elektrostacija (turpmāk – SES) Kurzemē, ko izveidojis enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power”, “BaltCap” Infrastruktūras fonda un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka “AJP Capital” kopuzņēmums “PV Power”, investējot 4,6 miljonus eiro. Brocēni SES atrodas Saldus novadā un parka kopējā jauda ir 6,5 MW, kas gada laikā saražos vairāk nekā 6000 MWh zaļās elektroenerģijas. Ilgtermiņa līgums par Brocēni SES elektroenerģijas izmantošanu ir noslēgts ar Latvijā vadošo būvmateriālu ražotāju “SCHWENK Latvija”, un tas ir lielākais viena uzņēmuma noslēgtais ilgtermiņa zaļās enerģijas piegādes līgums Latvijā.

Saldus novadā esošās Brocēni SES kopējā platība ir vairāk nekā 10 ha, kuros izvietoti 11 520 saules paneļi ar 6,5 MW jaudu. Pateicoties Brocēni SES saražotajai elektroenerģijai, ik gadu vidē nenonāks vairāk nekā 1600 tonnas COizmešu un būtiski samazināsies uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi. Līdz ar zaļās elektroenerģijas iegādi no Brocēni SES “SCHWENK Latvija” veicina uzņēmuma klimata mērķu sasniegšanu.