Privātuma politika

AJP Capital (turpmāk Mēs) ļoti nopietni uztveram datu drošību un tāpēc esam izstrādājuši šo politiku, kurā ir skaidrota mūsu datu apstrādes tehnika, veids, kā tiek apstrādāta informācija par personām, kā arī sniegta detalizēta informācija par to, kāda veida informāciju mēs apkopojam un kāpēc, ko mēs ar to darām un kādas ir jūsu tiesības.

Privātuma politikā attiecībā uz personas datiem tiek ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk - Regula) prasības un Fizisko personu datu aizsardzības likums, kā arī citi spēkā esoši un piemērojami nozares normatīvie akti.

DATU PĀRZINIS:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AJ Power Holding
 • Reģistrācijas numurs: 40103936409
 • Juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apkopojam personas datus, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai konsultācijai. Mēs vācam, apkopojam un saņemam informāciju dažādās formās, kad jūs iesniedzat pieteikumu vai apmeklējat mūsu mājaslapu. Daļa šīs informācijas satur personas datus.

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam sīkdatnes, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums pa e-pastu. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī mūsu tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus. Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus:

 • Jūsu ierīce un pārlūks;
 • Informācija no sīkdatnēm. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, mūsu sīkdatņu politikā;
 • Citas līdzīgas tehnoloģijas, kuras izmantojam.

Sniedzot personas datus AJP Capital, mēs izmantosim sniegto informāciju saskaņā ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Personas dati netiks izmantoti citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos.

DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats. Juridiskais pamats datu apstrādei var atšķirties, ņemot vērā konkrēto datu apstrādes nolūkus un specifiku. Mēs varam izmantot šādus juridiskos pamatus:

 1. Līguma izpilde: personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības.
 2. Juridiskais pienākums: personas dati tiek apstrādāti juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.
 3. Leģitīmās intereses: personas dati tiek apstrādāti, AJP Capital leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj Jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.
 4. Jūsu piekrišana: atsevišķos gadījumos mēs lūgsim īpašu piekrišanu, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs šos personas datus apstrādāsim tikai piekrišanas gadījumā.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus, uzlabotu tos, risinātu jebkādas ar pakalpojumu saistītas problēmas, kas jums varētu rasties, un nodrošinās, ka saņemat vislabāko iespējamo klientu apkalpošanas pieredzi.

Mēs vācam un apkopojam jūsu datus šādiem nolūkiem:

 • ļaut mums atbildēt uz jautājumiem un sniegt informāciju;
 • sagatavot anonīmu statistiku par vietnes lietošanu;
 • lai nosūtītu rēķinus un apstrādātu maksājumus sniegto pakalpojuma vajadzībām;
 • sniegt pakalpojumus;
 • atjaunināt pakalpojumus;
 • tiešā mārketinga īstenošanai;
 • nodrošināt atbalstu klientiem (mēs varam iegūt arī papildu informāciju par jums, lai meklētu un sniegtu atbildes uz jautājumiem);
 • analizēt savu klientu īpašības, lai izprastu klientu un tirgus vajadzību pēc jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes, kā arī mārketinga komunikācijas nolūkos.

Iegūtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Regulā noteiktajai kārtībai. AJP Capital darbinieki un trešās personas izmantos datus tikai iepriekš noteiktajos nolūkos un nolūkā uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti.

APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA

Mēs apstrādāsim minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās, mēs izdzēsīsim jūsu datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Personas datu kategorijasJuridiskais pamatsGlabāšanas ilgums
VārdsPiekrišanaTik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju - kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
e-pastsPiekrišanaTik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju- kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
TālrunisPiekrišanaTik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju-kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Jūsu ierīce un pārlūksLeģitīmās interesesSesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Informācija no sīkdatnēmPiekrišanaSesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Google analyticsPiekrišana13 mēneši

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (apstrādātājiem), kas mums nodrošina šādus pakalpojumus:

Pakalpojuma sniedzēji: Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, trešās personas, kas sniedz:

 • klientu datu analīzes pakalpojumus;
 • tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas pakalpojumus;
 • sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
 • datu centru pakalpojumus;nodrošina hostinga un servera izvietošanas pakalpojumus;
 • saziņas un satura piegādes tīklus;
 • citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama.

Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai kad informāciju pieprasa valsts iestādes. Grupas uzņēmumi: Mēs varam dalīties ar personas datiem uzņēmumu grupas ietvaros. Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mēs nodrošinām, ka izmantojam tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Savas tiesības jūs varat īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā. Pirms sniedzam informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par iesniedzēja identitāti, tādēļ varam lūgt iesniegt papildu informāciju. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums pakalpojumu saņemšanai un līguma noslēgšanai ar mums.

DATU DROŠĪBA UN INTEGRITĀTE

AJP Capital tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti AJP Capital pūlēm, absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Saskaņā ar mūsu spējām, pieeja jūsu personīgajai informācijai ir ierobežota un pieejama tikai tiem, kam tā ir jāzina. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju.

Mēs saglabājam personas datus tikai tik ilgi, 1) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, 2) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības vai 3) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju.  Laika periods, kurā dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par konkrētu glabāšanas periodu, rakstot mums uz e-pastu: info@ajpcapital.lv.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Sekojot līdzi aktuālajiem tiesību aktiem, AJP Capital laiku pa laikam var atjaunot šo Privātuma politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Aktuālā Privātuma politika vienmēr ir pieejama AJP Capital tīmekļa vietnē www.ajpcapital.lv.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja, iepazīstoties ar mūsu Privātuma politiku, jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar uzņēmumu grupas AJ Power datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@ajpower.lv, tālruni: +371 2249 5957 vai sūtot pa pastu uz adresi: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, Latvija. Ja, sadarbojoties ar AJP Capital, jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā izmantojot kādu no šiem kontaktiem - pasts@dvi.gov.lv, 67223131,  Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Dokuments spēkā no: 01.07.2023.

Sīkdatņu politika

Šī timekļa vietne izmanto sīkdatnes. Ja esat snieguši piekrišanu, papildus sīkdatnēm, kas nodrošina tīmekļa vietnes funkcionalitāti, datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli, pikseļi un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajā politikā aprakstīts, kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kāda veida sīkdatnes un kādiem nolūkiem mēs tās izmantojam?

Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Turpmāk noradīta sīkāka informācija par sīkdatnēm, kas var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.

Nepieciešamās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos un tās nevar izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas tikai reaģējot uz veiktajām darbībām un pieprasījumiem, piemēram, privātuma iestatīšanai un formu aizpildīšanai. Jūs varat iestatīt, ka pārlūkprogramma tās bloķē vai brīdina par šīm sīkdatnēm, taču šādā gadījumā dažas tīmekļa vietnes sadaļas nedarbosies. Šīs sīkdatnes neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju.

Funkcijas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes palīdz veikt noteiktas funkcijas, piemēram, koplietot vietnes saturu sociālo mediju platformās, apkopot atsauksmes un citas trešo pušu funkcijas.

Veiktspējas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai izprastu un analizētu tīmekļa vietnes galvenos veiktspējas rādītājus, kas palīdz nodrošināt apmeklētājiem labāku lietošanas pieredzi.

Analītiskās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes ļauj skaitīt apmeklējumus un to avotus, lai mēs varētu novērtēt un uzlabot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju. Tās palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk populāras, un uzzināt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes apkopo, ir apkopotā veidā un tādējādi anonīma. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu vietni, un nespēsim uzraudzīt tā darbību.

Citas sīkdatnes:

Citas nekategorizētas sīkdatnes ir tās, kuras tiek analizētas un vēl nav klasificētas kategorijā.

Trešo personu sīkdatne

Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes pakalpojumiem, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē ir populārs, tādējādi padarot mūsu tīmekļa vietni lietojamāku. Vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma politiku varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Jūs jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties no trešo personu sīkdatņu veiktas apstrādes.

Mēs izmantojam:

Google Analytics sīkdatnes - Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Adwords sīkdatnes - Šī vietne izmanto “Google AdWords” atkārtota mārketinga pakalpojumu, kas izvietos reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) mūsu iepriekšējiem apmeklētājiem.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek paradīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes un tiek dota iespēja piekrist sīkdatņu izvietošanu, izmantojot Sīkdatņu opciju logu. Cienot jūsu privātumu, mēs piedāvājam iespēju atteikties no noteiktu sīkdatņu veidiem, izvēlēties noteiktu sīkdatņu veidu un mainīt iestatījumus. Noteiktu sīkdatņu veidu atslēgšana var izmainīt piedāvātās tīmekļa vietnes funkcijas un iespējas. Jūs varat kontrolēt un pēc vēlēšanās izdzēst sīkdatnes, varat izdzēst vai nobloķēt visas sīkdatnes, kas jau atrodas jūsu datorā, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes funkcijas var pienācīgi nedarboties un jums var nākties manuāli koriģēt atsevišķas izvēles katru reizi, kad apmeklējat vietni. Tomēr, lūdzu, nemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, nevarēsiet pilnībā̄ izmantot visas AJP Capital tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.

Izmaiņas sīkdatņu politikā

AJP Capital patur tiesības veikt izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir publicēta mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot izmantot mūsu vietni pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā, jūs norādāt, ka esat piekritis jaunajam Sīkdatņu politikas formulējumam. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs politikas saturu, lai būtu informēts par visām izmaiņām. Aktuālā Sīkdatņu politika vienmēr ir pieejama AJP Capital tīmekļa vietnē www.ajpcapital.lv.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šo Sīkdatņu politiku, vai arī vēlaties iesniegt sūdzību attiecibā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar uzņēmumu grupas AJ Power datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@ajpower.lv, tālruni: 22495957 vai sūtot pa pastu uz adresi: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, Latvija.

Dokuments spēkā no: 01.07.2023.