PORTFELIS

Ilgtspējīgi ieguldījumi dažāda riska un mēroga aprites ekonomikas projektos

Pārvaldītie fondi iegulda dažāda riska un mēroga aprites ekonomikas projektos. Projekti atbilst vides ziņā ilgtspējīgu ieguldījumu kritērijiem un atbild Eiropas parlamenta un Padomes Taksonomijas regulai Nr. 2020/852.

Fondu līdzekļi tiek ieguldīti privātā kapitālā vai mezonīna kapitāla un parāda instrumentos, ko izlaiduši uzņēmumi, kuru kapitāls pilnībā vai daļēji pieder attiecīgajam fondam.

Atsevišķos gadījumos fonda līdzekļi var tikt ieguldīti nesaistītu uzņēmumu, kuru darbība atbilst fonda ieguldījumu objektu kritērijiem, augsta ienesīguma parāda instrumentos.

Mūsu pārvaldītie fondi

SOLAR CORE PLUS KS

Tīmekļa vietnes produkta atklāšana

SOLAR CORE PLUS KS ir uz vidi vērsts slēgta tipa alternatīvo ieguldījumu fonds, kura pārvaldnieks ir SIA AJP Capital AIFP. Mūsu mērķis ir ar investīcijām saules elektroenerģijas tehnoloģijā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādēļ atbilstoši SFDR Regulas 9. pantam tas ir atzīts par „dark green fondu”. Mēs sniedzam finansējumu uzņēmumiem, kas ir iesaistīti saules enerģijas projektos un atbilst ES taksonomijas prasībām un ESG principiem.

Statuss: Slēgts

Izveidots: 2022

Piesaistītais finansējums: 3 miljoni EUR

Fonda līdzekļi ir ieguldīti septiņos saules enerģijas projektos:

SIA ProMC 1 (Brocēni SES), SIA ProMC 2 (Aizkraukle SES), SIA ProMC 3 (Jelgava SES), SIA AJP Solar 1 (Dobele SES), SIA AJP Solar 3 (Ilūkste SES) realizēti “PV POWER” ietvaros. “PV POWER” ir uzņēmumu grupas “AJ Power” un divu fondu – “Solar Core Plus” un “BaltCap” infrastruktūras fonda kopuzņēmums. Uzzināt vairāk par projektiem

SIA ESCO GA (Valmiera SES), SIA AJP Solar 2 (Cēsis SES) realizēti SOLAR CORE PLUS KS ietvaros. Projektus skatīt zemāk.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šī fonda ilgtspējas aspektiem:

lejupielādēt

Cēsis

Uzzināt vairāk

Valmiera

Uzzināt vairāk

Visas investīcijas sekmē vismaz viena no vides aizsardzības mērķiem sasniegšanu un nekaitē nevienam no atlikušajiem:

  1. Mazināt klimata pārmaiņas riskus
  2. Pielāgoties klimata pārmaiņām
  3. Ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana
  4. Pāreja uz aprites ekonomiku
  5. Izmešu un piesārņojumu samazināšana un kontrole
  6. Biodaudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana