KOMANDA

Ticam, ka pasaule pieder tiem, kas dara

Mūsu komanda nāk no dažādiem tirgus un institucionālajiem sektoriem, apvienojot zināšanas, kas sniedz augstu pievienoto vērtību mūsu klientiem.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Ir ieguvis bakalaura grādu Banku augstskolā programmā “Uzņēmējdarbības vadība” un MBA (Master of Business Administration) grādu.

Anna Rozīte

Projektu izvērtēšana un vadība, aprites ekonomikas regulācijas jautājumi, ES un valsts politikas virzība enerģētikas nozarē. Vairāk nekā 12 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Kopš 2012. gada sniedz finanšu konsultācijas un projekta vadības pakalpojumus lielākajiem privātā un valsts sektora elektroenerģijas un dabasgāzes patērētājiem Latvijā, kā arī atjaunīgās enerģijas ražotājiem. Ir ieguvusi ekonomikas un biznesa vadības bakalaura grādu SSE Riga un maģistra grādu ekonomikā un biznesa vadībā ar specializāciju enerģētikā Norvēģijas Ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības augstskolā.

Mārtiņš Mežinskis

Projektu izvērtēšana un juridiskā atbalsta sniegšana. Kopš 2008. gada Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Iepriekš darbojies kā Walless zvērinātu advokātu biroja partneris. Specializējas komerctiesībās, enerģētikā un strīdu risināšanā gan vispārējās jurisdikcijas tiesās, gan ārvalstu šķīrējtiesās. 2006. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis jurista profesionālo izglītību. 2021. gadā uzsācis maģistra studijas Rīgas Juridiskajā augstskolā programmā “Tiesības un finanses”.

Krišjānis Baidekalns

Pieredze enerģētikas un finanšu jomā kopš 2014. gada. Ir atbildīgs par Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” finanšu vadību, kā arī jaunu darbības virzienu izvērtējumu un attīstīšanu (dabasgāzes tirdzniecība, saules enerģijas projekti). Ir ieguvis ekonomikas un biznesa vadības bakalaura grādu SSE Riga.